cảng Cát Lái - các bài viết về cảng Cát Lái, tin tức cảng Cát Lái

Sàn
VN-Index
863,71 +0,29 / +0,03%
Lúc 08/07/2020 14:14:11
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 209.172.761
GTGD: 3,79 triệu
Sàn
HNX-Index
113,99 +0,28 / +0,25%
Lúc 08/07/2020 14:14:11
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 22.508.766
GTGD: 275.286,00
Sàn
UPCOM-Index
56,64 +0,29 / +0,51%
Lúc 08/07/2020 14:14:11
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 12.662.376
GTGD: 197.060,00

Nguồn: VPBS