cải cách chính sách BHXH - các bài viết về cải cách chính sách BHXH, tin tức cải cách chính sách BHXH

1
Sàn
VN-Index
720,54 +18,74 / +2,67%
Lúc 06/04/2020 09:29:32
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 52.310.385
GTGD: 580.240,00
Sàn
HNX-Index
100,18 +2,34 / +2,39%
Lúc 06/04/2020 09:29:32
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 16.664.262
GTGD: 158.573,00
Sàn
UPCOM-Index
49,71 +0,57 / +1,16%
Lúc 06/04/2020 09:29:32
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 2.139.830
GTGD: 21.002,00

Nguồn: VPBS