cách mạng - các bài viết về cách mạng, tin tức cách mạng

  • GS Chu Hảo: Công nghiệp 4.0 mang lại nhiều cơ hội hơn là nguy cơ cho Việt Nam

    GS Chu Hảo: Công nghiệp 4.0 mang lại nhiều cơ hội hơn là nguy cơ cho Việt Nam

    Theo GS-TSKH Chu Hảo, Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng khoa học - công nghệ và giáo dục phải thực sự quyết tâm, thực sự hành động, thì Việt Nam mới tận dụng được cách mạng công nghiệp 4.0, rút ngắn khoảng cách phát triển kinh tế với các nước đi trước.
    Tháng 05, 01,2017 | 06:09
1
Sàn
VN-Index
841,46 +1,42 / +0,17%
Lúc 09/08/2020 09:29:09
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 259.884.838
GTGD: 4,56 triệu
Sàn
HNX-Index
112,75 -0,60 / -0,53%
Lúc 09/08/2020 09:29:09
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 34.143.072
GTGD: 364.448,00
Sàn
UPCOM-Index
56,22 +0,10 / +0,18%
Lúc 09/08/2020 09:29:09
Cao nhất
28/08/2019
57,91
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 21.504.655
GTGD: 225.971,00

Nguồn: VPBS