cách kê khai tài sản - các bài viết về cách kê khai tài sản, tin tức cách kê khai tài sản

1
Sàn
VN-Index
748,02 +1,33 / +0,18%
Lúc 08/04/2020 14:59:35
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 252.294.484
GTGD: 3,78 triệu
Sàn
HNX-Index
103,89 +0,46 / +0,44%
Lúc 08/04/2020 14:59:35
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 46.032.385
GTGD: 486.874,00
Sàn
UPCOM-Index
50,30 -0,13 / -0,26%
Lúc 08/04/2020 14:59:35
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 11.265.340
GTGD: 149.564,00

Nguồn: VPBS