cách chức Ủy viên Trung ương Đảng - các bài viết về cách chức Ủy viên Trung ương Đảng, tin tức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng

  • Cần làm rõ trách nhiệm của ông Tất Thành Cang trước pháp luật

    Cần làm rõ trách nhiệm của ông Tất Thành Cang trước pháp luật

    Do có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng, ông Tất Thành Cang đã bị Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2015 - 2020.
    Tháng 12, 27,2018 | 03:20
1
Sàn
VN-Index
991,46 +5,09 / +0,52%
Lúc 23/01/2020 11:14:51
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
29/01/2019
907,09
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 377
KLGD: 152.345.085
GTGD: 3,56 triệu
Sàn
HNX-Index
106,14 +0,55 / +0,52%
Lúc 23/01/2020 11:14:51
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
08/08/2019
99,21
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 22.520.933
GTGD: 214.746,00
Sàn
UPCOM-Index
56,22 +0,26 / +0,46%
Lúc 23/01/2020 11:14:51
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/01/2019
53,57
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 301
KLGD: 9.892.983
GTGD: 211.176,00

Nguồn: VPBS