bùi viết sơn - các bài viết về bùi viết sơn, tin tức bùi viết sơn

1
Sàn
VN-Index
1.014,02 +1,25 / +0,12%
Lúc 14/11/2019 10:29:25
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 52.279.375
GTGD: 966.250,00
Sàn
HNX-Index
107,05 -0,15 / -0,14%
Lúc 14/11/2019 10:29:25
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 10.055.835
GTGD: 89.189,00
Sàn
UPCOM-Index
56,95 +0,13 / +0,23%
Lúc 14/11/2019 10:29:25
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 298
KLGD: 3.536.520
GTGD: 68.772,00

Nguồn: VPBS