Bùi Quang Huy - các bài viết về Bùi Quang Huy, tin tức Bùi Quang Huy

Sàn
VN-Index
874,80 +10,30 / +1,19%
Lúc 09/07/2020 13:29:12
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 201.603.430
GTGD: 3,22 triệu
Sàn
HNX-Index
116,06 +1,69 / +1,48%
Lúc 09/07/2020 13:29:12
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 31.484.965
GTGD: 312.896,00
Sàn
UPCOM-Index
57,11 +0,33 / +0,58%
Lúc 09/07/2020 13:29:12
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 17.198.922
GTGD: 211.485,00

Nguồn: VPBS