Bộ trưởng Bộ Công thương - các bài viết về Bộ trưởng Bộ Công thương, tin tức Bộ trưởng Bộ Công thương

1 2
Sàn
VN-Index
1.170,48 +3,70 / +0,32%
Lúc 25/01/2021 13:29:24
Cao nhất
18/01/2021
1190,33
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 379
KLGD: 512.815.078
GTGD: 11,23 triệu
Sàn
HNX-Index
237,22 -2,90 / -1,21%
Lúc 25/01/2021 13:29:24
Cao nhất
22/01/2021
233,82
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 185
KLGD: 105.496.695
GTGD: 1,45 triệu
Sàn
UPCOM-Index
77,63 +0,03 / +0,04%
Lúc 25/01/2021 13:29:24
Cao nhất
18/01/2021
78,35
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 313
KLGD: 39.790.755
GTGD: 578.034,00

Nguồn: VPBS