bổ sung vốn cho Agribank - các bài viết về bổ sung vốn cho Agribank, tin tức bổ sung vốn cho Agribank

Sàn
VN-Index
847,63 +5,25 / +0,62%
Lúc 03/07/2020 13:29:03
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 124.219.317
GTGD: 2,13 triệu
Sàn
HNX-Index
111,72 +0,11 / +0,10%
Lúc 03/07/2020 13:29:03
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 22.202.516
GTGD: 254.599,00
Sàn
UPCOM-Index
56,24 +0,35 / +0,63%
Lúc 03/07/2020 13:29:03
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 25.137.210
GTGD: 258.418,00

Nguồn: VPBS