bộ mặt KTXH - các bài viết về bộ mặt KTXH, tin tức bộ mặt KTXH

  • Quảng Trị: Quả ngọt 4 mùa từ sức hút đầu tư

    Quảng Trị: Quả ngọt 4 mùa từ sức hút đầu tư

    Nhờ thực hiện hiệu quả từ công tác thu hút, hỗ trợ các nhà đầu tư trên mọi lĩnh vực, Quảng Trị đã không ngừng thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội, đời sống người dân luôn được nâng cao từng bước rõ rệt.
    Tháng 09, 03,2019 | 03:32
1
Sàn
VN-Index
875,33 +0,53 / +0,06%
Lúc 03/06/2020 09:44:23
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 96.122.178
GTGD: 849.420,00
Sàn
HNX-Index
113,80 +0,16 / +0,14%
Lúc 03/06/2020 09:44:23
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 197
KLGD: 15.534.907
GTGD: 136.576,00
Sàn
UPCOM-Index
55,90 -0,08 / -0,14%
Lúc 03/06/2020 09:44:23
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 305
KLGD: 8.573.964
GTGD: 83.067,00

Nguồn: VPBS