Bộ Kế hoạch và Đầu tư - các bài viết về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tin tức Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1 2 3 4 5
Sàn
VN-Index
658,99 -37,07 / -5,33%
Lúc 30/03/2020 11:29:23
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
24/03/2020
652,27
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 136.447.413
GTGD: 1,70 triệu
Sàn
HNX-Index
92,95 -4,40 / -4,52%
Lúc 30/03/2020 11:29:23
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
24/03/2020
95,90
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 29.228.842
GTGD: 236.472,00
Sàn
UPCOM-Index
47,68 -1,14 / -2,34%
Lúc 30/03/2020 11:29:23
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 11.393.974
GTGD: 147.498,00

Nguồn: VPBS