Bộ Công Thương - các bài viết về Bộ Công Thương, tin tức Bộ Công Thương

1 2 3 4 5
Sàn
VN-Index
982,85 +4,22 / +0,43%
Lúc 21/01/2020 10:44:48
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
23/01/2019
905,12
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 377
KLGD: 60.079.817
GTGD: 1,21 triệu
Sàn
HNX-Index
105,52 +0,88 / +0,84%
Lúc 21/01/2020 10:44:48
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
08/08/2019
99,21
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 11.121.067
GTGD: 111.717,00
Sàn
UPCOM-Index
55,79 +0,30 / +0,54%
Lúc 21/01/2020 10:44:48
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/01/2019
53,57
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 301
KLGD: 10.067.031
GTGD: 111.907,00

Nguồn: VPBS