Biệt phủ Yên Bái - các bài viết về Biệt phủ Yên Bái, tin tức Biệt phủ Yên Bái

1
Sàn
VN-Index
977,22 -10,67 / -1,08%
Lúc 22/11/2019 14:14:35
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 161.428.146
GTGD: 3,47 triệu
Sàn
HNX-Index
103,47 -1,27 / -1,21%
Lúc 22/11/2019 14:14:35
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 18.168.056
GTGD: 249.145,00
Sàn
UPCOM-Index
56,39 -0,18 / -0,32%
Lúc 22/11/2019 14:14:35
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 11.127.905
GTGD: 139.653,00

Nguồn: VPBS