BIDV - các bài viết về BIDV, tin tức BIDV

1 2 3 4 5
Sàn
VN-Index
844,33 +1,25 / +0,15%
Lúc 12/08/2020 11:59:15
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 158.837.596
GTGD: 2,52 triệu
Sàn
HNX-Index
115,84 -0,46 / -0,40%
Lúc 12/08/2020 11:59:15
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 23.078.626
GTGD: 296.510,00
Sàn
UPCOM-Index
56,56 +0,04 / +0,07%
Lúc 12/08/2020 11:59:15
Cao nhất
28/08/2019
57,91
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 11.156.330
GTGD: 151.685,00

Nguồn: VPBS