BIDV Pay - các bài viết về BIDV Pay, tin tức BIDV Pay

  • Tri ân chủ thẻ BIDV với nhiều ưu đãi hấp dẫn

    Tri ân chủ thẻ BIDV với nhiều ưu đãi hấp dẫn

    Năm 2018 là năm đánh dấu mốc sự phát triển vượt bậc về sản phẩm và chất lượng dịch vụ thẻ BIDV với những giải thưởng cao quý do các Tổ chức uy tín trong và ngoài nước trao tặng.
    Tháng 03, 13,2019 | 02:49
1