BHXH tự nguyện - các bài viết về BHXH tự nguyện, tin tức BHXH tự nguyện

Sàn
VN-Index
852,78 +5,17 / +0,61%
Lúc 06/07/2020 11:14:06
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 96.538.520
GTGD: 1,80 triệu
Sàn
HNX-Index
112,21 +0,66 / +0,59%
Lúc 06/07/2020 11:14:06
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 15.423.246
GTGD: 168.492,00
Sàn
UPCOM-Index
56,24 -0,02 / -0,04%
Lúc 06/07/2020 11:14:06
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 7.598.814
GTGD: 127.206,00

Nguồn: VPBS