BHXH - các bài viết về BHXH, tin tức BHXH

1
Sàn
VN-Index
864,60 +1,18 / +0,14%
Lúc 08/07/2020 10:59:10
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 103.057.861
GTGD: 1,80 triệu
Sàn
HNX-Index
113,85 +0,14 / +0,12%
Lúc 08/07/2020 10:59:10
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 11.797.188
GTGD: 130.763,00
Sàn
UPCOM-Index
56,46 +0,11 / +0,20%
Lúc 08/07/2020 10:59:10
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 4.450.272
GTGD: 69.140,00

Nguồn: VPBS