BHXH - các bài viết về BHXH, tin tức BHXH

1
Sàn
VN-Index
863,88 +0,46 / +0,05%
Lúc 08/07/2020 10:29:10
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 78.187.678
GTGD: 1,36 triệu
Sàn
HNX-Index
113,78 +0,07 / +0,06%
Lúc 08/07/2020 10:29:10
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 8.886.652
GTGD: 97.055,00
Sàn
UPCOM-Index
56,45 +0,10 / +0,18%
Lúc 08/07/2020 10:29:10
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 2.880.053
GTGD: 45.755,00

Nguồn: VPBS