bất động sản vùng ven - các bài viết về bất động sản vùng ven, tin tức bất động sản vùng ven

1
Sàn
VN-Index
681,47 +18,94 / +2,86%
Lúc 01/04/2020 11:14:26
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 148.053.188
GTGD: 2,08 triệu
Sàn
HNX-Index
94,85 +2,21 / +2,39%
Lúc 01/04/2020 11:14:26
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
31/03/2020
91,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 21.182.989
GTGD: 189.919,00
Sàn
UPCOM-Index
48,39 +0,65 / +1,36%
Lúc 01/04/2020 11:14:26
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 5.951.557
GTGD: 70.359,00

Nguồn: VPBS