bất động sản Việt Nam - các bài viết về bất động sản Việt Nam, tin tức bất động sản Việt Nam

1
Sàn
VN-Index
858,03 +5,29 / +0,62%
Lúc 25/05/2020 14:15:13
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 271.801.226
GTGD: 5,13 triệu
Sàn
HNX-Index
109,18 +2,14 / +2,00%
Lúc 25/05/2020 14:15:13
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 40.332.869
GTGD: 486.933,00
Sàn
UPCOM-Index
54,74 +0,50 / +0,92%
Lúc 25/05/2020 14:15:13
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 15.965.814
GTGD: 532.289,00

Nguồn: VPBS