bất động sản du lịch - các bài viết về bất động sản du lịch, tin tức bất động sản du lịch

1
Sàn
VN-Index
852,74 0,00 / 0,00%
Lúc 25/05/2020 09:15:13
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 0
GTGD: 0,00
Sàn
HNX-Index
108,08 +1,04 / +0,97%
Lúc 25/05/2020 09:15:13
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 3.121.042
GTGD: 35.809,00
Sàn
UPCOM-Index
54,62 +0,38 / +0,70%
Lúc 25/05/2020 09:15:13
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 760.668
GTGD: 15.307,00

Nguồn: VPBS