Bảo vệ tài sản cấp chiến lược - các bài viết về Bảo vệ tài sản cấp chiến lược, tin tức Bảo vệ tài sản cấp chiến lược

Sàn
VN-Index
863,42 0,00 / 0,00%
Lúc 08/07/2020 09:14:10
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 0
GTGD: 0,00
Sàn
HNX-Index
114,08 +0,37 / +0,33%
Lúc 08/07/2020 09:14:10
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 1.383.499
GTGD: 12.248,00
Sàn
UPCOM-Index
56,29 -0,06 / -0,11%
Lúc 08/07/2020 09:14:10
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 583.328
GTGD: 7.591,00

Nguồn: VPBS