báo cáo tài chính nửa đầu năm 2018 - các bài viết về báo cáo tài chính nửa đầu năm 2018, tin tức báo cáo tài chính nửa đầu năm 2018

1
Sàn
VN-Index
903,57 -0,41 / -0,05%
Lúc 30/09/2020 10:59:48
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 174.883.969
GTGD: 3,22 triệu
Sàn
HNX-Index
132,23 +0,49 / +0,37%
Lúc 30/09/2020 10:59:48
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 25.343.640
GTGD: 255.111,00
Sàn
UPCOM-Index
61,51 -0,01 / -0,02%
Lúc 30/09/2020 10:59:48
Cao nhất
29/09/2020
61,39
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 19.669.940
GTGD: 277.206,00

Nguồn: VPBS