bản quyền truyền hình - các bài viết về bản quyền truyền hình, tin tức bản quyền truyền hình

1
Sàn
VN-Index
989,99 +0,13 / +0,01%
Lúc 17/09/2019 10:59:12
Cao nhất
04/10/2018
1020,40
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 380
KLGD: 89.490.670
GTGD: 1,63 triệu
Sàn
HNX-Index
101,67 -0,54 / -0,53%
Lúc 17/09/2019 10:59:12
Cao nhất
28/09/2018
116,07
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 15.472.220
GTGD: 190.414,00
Sàn
UPCOM-Index
56,25 -0,29 / -0,51%
Lúc 17/09/2019 10:59:12
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/10/2018
50,78
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 296
KLGD: 3.093.381
GTGD: 51.320,00

Nguồn: VPBS