bản đồ - các bài viết về bản đồ, tin tức bản đồ

Sàn
VN-Index
864,29 +3,13 / +0,36%
Lúc 07/07/2020 14:44:08
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 308.171.456
GTGD: 5,24 triệu
Sàn
HNX-Index
114,03 +0,96 / +0,85%
Lúc 07/07/2020 14:44:08
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 34.330.607
GTGD: 357.731,00
Sàn
UPCOM-Index
56,22 -0,26 / -0,46%
Lúc 07/07/2020 14:44:08
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 15.905.243
GTGD: 216.670,00

Nguồn: VPBS