ba nhà kinh tế đoạt Nobel kinh tế 2019 là những ai? - các bài viết về ba nhà kinh tế đoạt Nobel kinh tế 2019 là những ai?, tin tức ba nhà kinh tế đoạt Nobel kinh tế 2019 là những ai?

  • Chân dung 3 giáo sư đoạt giải thưởng Nobel Kinh tế 2019

    Chân dung 3 giáo sư đoạt giải thưởng Nobel Kinh tế 2019

    Vào ngày hôm nay, một nhóm gồm ba nhà kinh tế đã được trao giải Nobel về Kinh tế nhờ vào những đóng góp của họ. Công việc tiêu biểu nhất đã đem lại thành công đó chính là việc bộ ba này cố gắng cống hiến cho công cuộc xoá đói giảm nghèo toàn cầu.
    Tháng 10, 14,2019 | 08:58
1
Sàn
VN-Index
991,46 +5,09 / +0,52%
Lúc 27/01/2020 11:59:56
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
29/01/2019
907,09
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 377
KLGD: 152.345.085
GTGD: 3,56 triệu
Sàn
HNX-Index
106,14 +0,55 / +0,52%
Lúc 27/01/2020 11:59:56
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
08/08/2019
99,21
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 22.520.933
GTGD: 214.746,00
Sàn
UPCOM-Index
56,22 +0,26 / +0,46%
Lúc 27/01/2020 11:59:56
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
29/01/2019
53,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 301
KLGD: 9.892.983
GTGD: 211.176,00

Nguồn: VPBS