ba nhà kinh tế đoạt Nobel kinh tế 2019 là những ai? - các bài viết về ba nhà kinh tế đoạt Nobel kinh tế 2019 là những ai?, tin tức ba nhà kinh tế đoạt Nobel kinh tế 2019 là những ai?

  • Chân dung 3 giáo sư đoạt giải thưởng Nobel Kinh tế 2019

    Chân dung 3 giáo sư đoạt giải thưởng Nobel Kinh tế 2019

    Vào ngày hôm nay, một nhóm gồm ba nhà kinh tế đã được trao giải Nobel về Kinh tế nhờ vào những đóng góp của họ. Công việc tiêu biểu nhất đã đem lại thành công đó chính là việc bộ ba này cố gắng cống hiến cho công cuộc xoá đói giảm nghèo toàn cầu.
    Tháng 10, 14,2019 | 08:58
1
Sàn
VN-Index
908,27 -0,31 / -0,03%
Lúc 26/09/2020 11:59:41
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 361.232.130
GTGD: 6,28 triệu
Sàn
HNX-Index
131,28 -0,43 / -0,33%
Lúc 26/09/2020 11:59:41
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 60.479.772
GTGD: 884.169,00
Sàn
UPCOM-Index
61,29 +0,29 / +0,48%
Lúc 26/09/2020 11:59:41
Cao nhất
25/09/2020
60,93
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 49.109.546
GTGD: 526.007,00

Nguồn: VPBS