bà Nguyễn Thị Minh - các bài viết về bà Nguyễn Thị Minh, tin tức bà Nguyễn Thị Minh

1
Sàn
VN-Index
910,76 +2,49 / +0,27%
Lúc 28/09/2020 09:59:45
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 110.513.419
GTGD: 1,62 triệu
Sàn
HNX-Index
132,61 +1,09 / +0,83%
Lúc 28/09/2020 09:59:45
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 16.238.374
GTGD: 206.676,00
Sàn
UPCOM-Index
61,53 +0,24 / +0,39%
Lúc 28/09/2020 09:59:45
Cao nhất
25/09/2020
60,93
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 10.141.479
GTGD: 118.120,00

Nguồn: VPBS