AZ Lâm Viên - các bài viết về AZ Lâm Viên, tin tức AZ Lâm Viên

Sàn
VN-Index
862,69 -0,73 / -0,08%
Lúc 08/07/2020 10:14:10
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 64.361.688
GTGD: 1,14 triệu
Sàn
HNX-Index
113,81 +0,10 / +0,09%
Lúc 08/07/2020 10:14:10
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 8.040.246
GTGD: 85.605,00
Sàn
UPCOM-Index
56,40 +0,05 / +0,09%
Lúc 08/07/2020 10:14:10
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 2.639.405
GTGD: 41.498,00

Nguồn: VPBS