ASM - các bài viết về ASM, tin tức ASM

1
Sàn
VN-Index
993,70 +1,86 / +0,19%
Lúc 14/10/2019 10:29:46
Cao nhất
18/03/2019
1007,92
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 67.323.454
GTGD: 1,16 triệu
Sàn
HNX-Index
106,06 +0,80 / +0,76%
Lúc 14/10/2019 10:29:46
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 13.970.575
GTGD: 183.768,00
Sàn
UPCOM-Index
57,06 +0,09 / +0,16%
Lúc 14/10/2019 10:29:46
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/10/2018
50,78
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 298
KLGD: 3.130.747
GTGD: 62.409,00

Nguồn: VPBS