ASM - các bài viết về ASM, tin tức ASM

Sàn
VN-Index
984,19 +3,16 / +0,32%
Lúc 20/08/2019 14:14:31
Cao nhất
04/10/2018
1020,40
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 381
KLGD: 129.270.487
GTGD: 2,87 triệu
Sàn
HNX-Index
102,64 +0,06 / +0,06%
Lúc 20/08/2019 14:14:31
Cao nhất
28/09/2018
116,07
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 28.858.495
GTGD: 329.446,00
Sàn
UPCOM-Index
57,62 +0,02 / +0,03%
Lúc 20/08/2019 14:14:31
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/10/2018
50,78
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 295
KLGD: 18.701.572
GTGD: 634.554,00

Nguồn: VPBS