Ascott Campuchia - các bài viết về Ascott Campuchia, tin tức Ascott Campuchia

Sàn
VN-Index
872,19 +2,28 / +0,26%
Lúc 16/07/2020 09:59:23
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 52.608.672
GTGD: 830.384,00
Sàn
HNX-Index
115,94 +0,03 / +0,03%
Lúc 16/07/2020 09:59:23
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 13.589.899
GTGD: 162.255,00
Sàn
UPCOM-Index
57,13 +0,15 / +0,26%
Lúc 16/07/2020 09:59:23
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 3.233.333
GTGD: 42.503,00

Nguồn: VPBS