ảnh hưởng của Covid-19 - các bài viết về ảnh hưởng của Covid-19, tin tức ảnh hưởng của Covid-19

Sàn
VN-Index
847,61 0,00 / 0,00%
Lúc 06/07/2020 09:14:06
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 0
GTGD: 0,00
Sàn
HNX-Index
112,28 +0,73 / +0,65%
Lúc 06/07/2020 09:14:06
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 2.588.260
GTGD: 22.397,00
Sàn
UPCOM-Index
56,30 +0,04 / +0,07%
Lúc 06/07/2020 09:14:06
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 880.404
GTGD: 11.402,00

Nguồn: VPBS