an ninh - quốc phòng - các bài viết về an ninh - quốc phòng, tin tức an ninh - quốc phòng

1
Sàn
VN-Index
913,18 +0,68 / +0,07%
Lúc 29/09/2020 13:44:47
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 330.794.811
GTGD: 6,00 triệu
Sàn
HNX-Index
132,70 -0,42 / -0,32%
Lúc 29/09/2020 13:44:47
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 45.852.292
GTGD: 656.399,00
Sàn
UPCOM-Index
61,65 -0,13 / -0,21%
Lúc 29/09/2020 13:44:47
Cao nhất
28/09/2020
61,24
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 38.037.059
GTGD: 429.595,00

Nguồn: VPBS