Ai sở hữu Công ty Bắc Ái - các bài viết về Ai sở hữu Công ty Bắc Ái, tin tức Ai sở hữu Công ty Bắc Ái

  • Ai đứng sau dự án BOT Cai Lậy?

    Ai đứng sau dự án BOT Cai Lậy?

    Công ty cổ phần Bắc Ái đã và đang tham gia nhiều dự án BOT, BT và bất động sản với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.
    Tháng 12, 01,2017 | 02:22
1
Sàn
VN-Index
978,63 -0,33 / -0,03%
Lúc 20/01/2020 15:59:47
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
23/01/2019
905,12
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 148.803.681
GTGD: 3,99 triệu
Sàn
HNX-Index
104,64 +0,76 / +0,73%
Lúc 20/01/2020 15:59:47
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
08/08/2019
99,21
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 27.204.592
GTGD: 324.181,00
Sàn
UPCOM-Index
55,49 +0,08 / +0,14%
Lúc 20/01/2020 15:59:47
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/01/2019
53,57
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 300
KLGD: 12.903.221
GTGD: 198.246,00

Nguồn: VPBS