Ai sở hữu Công ty Bắc Ái - các bài viết về Ai sở hữu Công ty Bắc Ái, tin tức Ai sở hữu Công ty Bắc Ái

  • Ai đứng sau dự án BOT Cai Lậy?

    Ai đứng sau dự án BOT Cai Lậy?

    Công ty cổ phần Bắc Ái đã và đang tham gia nhiều dự án BOT, BT và bất động sản với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.
    Tháng 12, 01,2017 | 02:22
1
Sàn
VN-Index
662,26 -33,80 / -4,86%
Lúc 30/03/2020 15:59:23
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
24/03/2020
652,27
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 233.101.381
GTGD: 3,44 triệu
Sàn
HNX-Index
93,09 -4,26 / -4,38%
Lúc 30/03/2020 15:59:23
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
24/03/2020
95,90
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 41.672.019
GTGD: 391.528,00
Sàn
UPCOM-Index
47,63 -1,19 / -2,44%
Lúc 30/03/2020 15:59:23
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 15.632.553
GTGD: 199.546,00

Nguồn: VPBS