ADC - các bài viết về ADC, tin tức ADC

1
Sàn
VN-Index
863,32 +4,28 / +0,50%
Lúc 26/05/2020 11:00:14
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 160.623.343
GTGD: 2,46 triệu
Sàn
HNX-Index
109,47 +0,32 / +0,29%
Lúc 26/05/2020 11:00:14
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 34.877.997
GTGD: 396.079,00
Sàn
UPCOM-Index
55,17 +0,24 / +0,44%
Lúc 26/05/2020 11:00:14
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 9.537.743
GTGD: 134.093,00

Nguồn: VPBS