ACBS - các bài viết về ACBS, tin tức ACBS

1
Sàn
VN-Index
1.018,76 +0,43 / +0,04%
Lúc 13/11/2019 09:44:24
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 48.185.699
GTGD: 1,12 triệu
Sàn
HNX-Index
107,88 +0,92 / +0,86%
Lúc 13/11/2019 09:44:24
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 5.493.937
GTGD: 66.379,00
Sàn
UPCOM-Index
56,73 -0,07 / -0,12%
Lúc 13/11/2019 09:44:24
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
15/11/2018
51,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 298
KLGD: 4.076.470
GTGD: 62.897,00

Nguồn: VPBS