Tìm kiếm tin tức liên quan đến "Tết"

Sàn
VN-Index
842,39 -0,81 / -0,10%
Lúc 11/08/2020 13:29:13
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 183.869.390
GTGD: 2,96 triệu
Sàn
HNX-Index
115,41 +1,77 / +1,56%
Lúc 11/08/2020 13:29:13
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 41.638.704
GTGD: 577.827,00
Sàn
UPCOM-Index
56,54 +0,24 / +0,43%
Lúc 11/08/2020 13:29:13
Cao nhất
28/08/2019
57,91
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 17.103.131
GTGD: 220.768,00

Nguồn: VPBS