Tìm kiếm tin tức liên quan đến "Phúc Lộc Thọ"

1
Sàn
VN-Index
993,18 +2,82 / +0,28%
Lúc 23/09/2019 09:29:19
Cao nhất
04/10/2018
1020,40
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 14.476.554
GTGD: 584.983,00
Sàn
HNX-Index
104,16 +0,02 / +0,02%
Lúc 23/09/2019 09:29:19
Cao nhất
28/09/2018
116,07
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 3.059.630
GTGD: 29.833,00
Sàn
UPCOM-Index
56,93 -0,04 / -0,07%
Lúc 23/09/2019 09:29:19
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/10/2018
50,78
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 298
KLGD: 994.227
GTGD: 24.597,00

Nguồn: VPBS