Tìm kiếm tin tức liên quan đến "CPTPP"

1 2
Báo Điện tử Nhà Đầu Tư
Báo Điện tử Nhà Đầu Tư
Báo Điện tử Nhà Đầu Tư
Sàn
VN-Index
918,12 +3,83 / +0,42%
Lúc 12/11/2018 15:59:48
Cao nhất
09/04/2018
1197,44
Thấp nhất
15/11/2017
876,60
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 383
KLGD: 125.015.804
GTGD: 2,70 triệu
Sàn
HNX-Index
103,27 +0,26 / +0,25%
Lúc 12/11/2018 15:59:48
Cao nhất
09/04/2018
137,00
Thấp nhất
13/02/2018
0,00
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 210
KLGD: 29.210.569
GTGD: 378.173,00
Sàn
UPCOM-Index
51,66 +0,07 / +0,14%
Lúc 12/11/2018 15:59:48
Cao nhất
16/03/2018
61,40
Thấp nhất
13/02/2018
0,00
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 284
KLGD: 11.914.494
GTGD: 224.571,00

Nguồn: VPBS

Báo Điện tử Nhà Đầu Tư
Báo Điện tử Nhà Đầu Tư