63 nghìn tỷ đầu tư cao tốc bắc nam - các bài viết về 63 nghìn tỷ đầu tư cao tốc bắc nam, tin tức 63 nghìn tỷ đầu tư cao tốc bắc nam

  • 63 nghìn tỷ cho BOT cao tốc Bắc - Nam, tiền ở đâu?

    63 nghìn tỷ cho BOT cao tốc Bắc - Nam, tiền ở đâu?

    Đứng trước câu hỏi về giải bài toán vốn cho dự án cao tốc Bắc Nam, TS. Cấn Văn Lực cho rằng, vốn vay ngân hàng đã không còn là giải pháp khả thi. Thay vào đó, cần giải bài toán huy động nguồn lực của toàn xã hội, cả trong và ngoài nước.
    Tháng 11, 09,2019 | 03:40
1
Sàn
VN-Index
886,22 +2,32 / +0,26%
Lúc 06/06/2020 11:59:27
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 499.608.204
GTGD: 6,37 triệu
Sàn
HNX-Index
118,04 +0,62 / +0,53%
Lúc 06/06/2020 11:59:27
Cao nhất
04/06/2020
116,48
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 195
KLGD: 64.917.594
GTGD: 690.812,00
Sàn
UPCOM-Index
56,43 +0,10 / +0,18%
Lúc 06/06/2020 11:59:27
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 307
KLGD: 51.018.715
GTGD: 530.912,00

Nguồn: VPBS