200 hồ sơ đơn vị nợ BHXH - các bài viết về 200 hồ sơ đơn vị nợ BHXH, tin tức 200 hồ sơ đơn vị nợ BHXH

  • Chuyển hồ sơ hơn 200 đơn vị nợ BHXH sang cơ quan điều tra

    Chuyển hồ sơ hơn 200 đơn vị nợ BHXH sang cơ quan điều tra

    Theo số liệu của BHXH Việt Nam, tính tới nay, ngành BHXH đã chuyển cơ quan điều tra hơn 200 hồ sơ đơn vị nợ BHXH, có dấu hiệu chây ỳ, trốn đóng. Tuy nhiên, chưa doanh nghiệp (DN) nào bị khởi tố hình sự tội này.
    Tháng 03, 26,2019 | 04:23
1
Sàn
VN-Index
993,18 +2,82 / +0,28%
Lúc 23/09/2019 09:29:19
Cao nhất
04/10/2018
1020,40
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 14.476.554
GTGD: 584.983,00
Sàn
HNX-Index
104,16 +0,02 / +0,02%
Lúc 23/09/2019 09:29:19
Cao nhất
28/09/2018
116,07
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 3.059.630
GTGD: 29.833,00
Sàn
UPCOM-Index
56,93 -0,04 / -0,07%
Lúc 23/09/2019 09:29:19
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/10/2018
50,78
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 298
KLGD: 994.227
GTGD: 24.597,00

Nguồn: VPBS