2 tuyến metro tại TP.HCM - các bài viết về 2 tuyến metro tại TP.HCM, tin tức 2 tuyến metro tại TP.HCM

  • 2 tuyến metro tại TP.HCM tháo được ‘nút thắt’ về vốn

    2 tuyến metro tại TP.HCM tháo được ‘nút thắt’ về vốn

    Theo kết quả thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) về nguồn vốn nước ngoài, 2 tuyến metro tại TP.HCM có cơ sở thu xếp đủ nguồn vốn nước ngoài để thực hiện theo tổng mức đầu tư điều chỉnh dự kiến thể hiện qua cam kết của các nhà tài trợ từ các ngân hàng ADB, KfW, EIB.
    Tháng 10, 25,2019 | 01:55
1
Sàn
VN-Index
864,47 +3,08 / +0,36%
Lúc 31/05/2020 15:59:20
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 318.190.600
GTGD: 4,90 triệu
Sàn
HNX-Index
109,81 +0,17 / +0,16%
Lúc 31/05/2020 15:59:20
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 197
KLGD: 52.686.267
GTGD: 489.955,00
Sàn
UPCOM-Index
55,03 +0,02 / +0,04%
Lúc 31/05/2020 15:59:20
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 305
KLGD: 26.577.867
GTGD: 323.624,00

Nguồn: VPBS