16 Bạch Đằng - các bài viết về 16 Bạch Đằng, tin tức 16 Bạch Đằng

Sàn
VN-Index
973,32 -3,60 / -0,37%
Lúc 25/04/2019 14:31:43
Cao nhất
15/05/2018
1071,02
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 382
KLGD: 135.680.392
GTGD: 2,61 triệu
Sàn
HNX-Index
106,97 -0,17 / -0,16%
Lúc 25/04/2019 14:31:43
Cao nhất
08/05/2018
125,31
Thấp nhất
06/07/2018
94,33
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 209
KLGD: 33.005.387
GTGD: 229.665,00
Sàn
UPCOM-Index
55,95 -0,11 / -0,20%
Lúc 25/04/2019 14:31:43
Cao nhất
29/03/2019
57,29
Thấp nhất
12/07/2018
48,60
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 286
KLGD: 10.131.031
GTGD: 150.559,00

Nguồn: VPBS