10 năm hoạt động của Lãnh sự danh dự Đỗ Thị Kim Liên - các bài viết về 10 năm hoạt động của Lãnh sự danh dự Đỗ Thị Kim Liên, tin tức 10 năm hoạt động của Lãnh sự danh dự Đỗ Thị Kim Liên

1
Sàn
VN-Index
990,36 -6,74 / -0,68%
Lúc 21/09/2019 13:44:17
Cao nhất
04/10/2018
1020,40
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 203.600.240
GTGD: 5,64 triệu
Sàn
HNX-Index
104,09 +0,05 / +0,05%
Lúc 21/09/2019 13:44:17
Cao nhất
28/09/2018
116,07
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 25.812.635
GTGD: 341.591,00
Sàn
UPCOM-Index
56,97 +0,28 / +0,49%
Lúc 21/09/2019 13:44:17
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/10/2018
50,78
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 298
KLGD: 17.239.238
GTGD: 248.640,00

Nguồn: VPBS