10 năm hoạt động của Lãnh sự danh dự Đỗ Thị Kim Liên - các bài viết về 10 năm hoạt động của Lãnh sự danh dự Đỗ Thị Kim Liên, tin tức 10 năm hoạt động của Lãnh sự danh dự Đỗ Thị Kim Liên

1
Sàn
VN-Index
850,74 -4,31 / -0,50%
Lúc 15/08/2020 11:44:20
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 304.706.001
GTGD: 5,16 triệu
Sàn
HNX-Index
116,14 -0,73 / -0,62%
Lúc 15/08/2020 11:44:20
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 157.333.954
GTGD: 3,11 triệu
Sàn
UPCOM-Index
56,74 -0,12 / -0,21%
Lúc 15/08/2020 11:44:20
Cao nhất
28/08/2019
57,91
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 311
KLGD: 29.222.298
GTGD: 311.121,00

Nguồn: VPBS